Akharem Mahallesi

Akharem Mahallesi Orhangazi

BursaAdapazarı yolu üzerinde, Bursa merkezine 53, Orhangazi merkezine 10 km. mesafede bulunan Akharem eski bir köy’dür.

Akharem köyünün bir saray Ağasının mülkü olması nedeniyle bu adı aldığı sanılıyor. 1900’lü yıllarda 118 olan köyün nüfusu 1927 yılında 169’a yükseldi. 8.yüzyıldaki Bursa şehri sicillerinde, köyün İznik‘e bağlı olduğu belirtilmektedir.

akharem-mahallesi-orhangazi-bursa

Köyde 10.000 zeytin ağacı, 180 çeltik, 200 dekar sebze, 300 dekar çayır-mera, 100 dekar kıraçi, 300 dekar sulu arazi, 600 dekarda hazine arazisi vardır.

Köyde faal okul olmamakla birlikte taşımalı eğitim yapılmaktır. Sağlık ocağının bulunmadığı köyde PTT acentası bulunmaktadır. akharem-koyu-orhangazi-bursa

Ana geçim kaynağı zeytin olmakla beraber diğer tarım faaliyetleri ve hayvancılıkta yapılmaktadır.

Nüfus Gelişimi; 1955-375, 1970-497, 1985-452, 1997-460, 2000-433, 2010’da 349 kişidir.

KÖY MUHTARI

Adı Soyadı : Halil KALKAN      Tel : 0 224 587 73 50       Cep : 0 533 575 22 86

AKHAREM KÖYÜ FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN..

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Bayırköy Mahallesi

Bayırköy Mahallesi Orhangazi

Bayırköy İznik Gölü‘nün güney yönünde uzanan, Gemiç dağları’nın üzerinde, İznik-Gemlik yolunun 6 km. güneyindedir. Kocadere vadisinde kurulmuştur.

bayirkoy-koyu-orhangazi-bursa

1880’li yıllarda Bulgaristan’ın Osmanpazarı ilçesine bağlı Enezler, Kırtıl ve Cumalı köylerinden göçen 7 aile köyün ilk kurulduğu yer olarak bilinen “Hanyeri“ne yerleşmişlerdir. Bayırköy‘ün hemen yanında bir Roma Caddesinin geçtiği kaldırım kalıntılarından anlaşılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde bugünkü yerine nakledilmiştir. Önceleri Yenişehir’e bağlı iken, 1958 yılında Orhangazi‘ye bağlanmıştır. İlçe merkezine 22 km. uzaklıktadır.

bayirkoy-mahallesi-orhangazi-bursa

1895 yıllığına göre 48 hane bulunan Bayırköy‘de, 1927 yılında 237 kişi yaşamaktaydı. 1990 yılında 359, 1997 yılında 304, 2000 yılında 293, 2010 yılında ise 139 kişi yaşamaktaydı.

Köyün en önemli gelir kaynakları: Hayvancılık, Fındık, Zeytin ve ormancılıktır.

Son yıllarda oldukça fazla göç vermiştir.

BAYIRKÖY KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Abdi ILDIZ     Tel : 0 224 582 26 48

BAYIRKÖY KÖYÜ FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN..

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Cihanköy Mahallesi

Cihanköy Mahallesi Orhangazi

Orhangazi‘nin 5 km. kuzeyinde kurulmuş şirin bir boşnak köyüdür. Köyün; Cihan Bey adında bir yörük tarafından kurulduğu rivayet edilir. 93 göçmen tarafından 1880’li yıllarda kurulmuştur. Köyde Rumeli’den göçen Boşnaklar oturmaktadır. Boşnakların büyük bölümü Saray Bosna’nın Canpare köyünden göçmüştür. Buna istinaden Boşnakların bir çoğunun Canbaz soyadını aldığı söylenir. cihankoy-orhangazi-bursa

Cihanköy, Kurtuluş savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştur.

1895-1908 yıllarında 32 hane olduğu söylenen köyde, 1927 yılında 205, 1990 yılında 204, 1997 yılında 206, 2000 yılında 199, 2010 yılında ise 168 kişi yaşamaktaydı.

cihankoy-mahallesi-orhangazi-bursa

Cihanköy ‘ün başlıca geliri Zeytinciliktir. Günümüzde oldukça göç vermiştir. Köy yakınlarında Yortan Bağları olarak bilinen mevkide eski bir yerleşim alanı mevcuttur.

CİHANKÖY KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Erdal KAYA     Tel : 0 224 585 46 08      Cep : 0 532 470 79 60

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Çakırlı Beldesi Orhangazi (Çakırlı Mahallesi)

Çakırlı Beldesi Orhangazi (Çakırlı Mahallesi)

Çakırlıİznik gölünün ve Orhangazi-İznik yolunun 1 km. kuzeyindedir. Samanlı dağları eteklerinde, Orhangazi’ye 12 km. uzaklıkta kurulmuş bir beldedir. Eski ve yerli bir köydür. Bir tür Doğan kuşu olan Çakır’ın bu bölgede yoğun bir şekilde görülmesi sebebiyle bu ismin verildiği tahmin edilmektedir.

cakirli-beldesi-orhangazi-bursa
1530 Tahrirat defterine göre köy, o zamanın Gürle nahiyesine bağlıdır. Bu tarihlerde Çakır olarak anılmıştır. Sultan II.Bayazit’in vakıf köyüdür. O tarihte vakfa bağlı 7 hane çiftçi, 18 hane çeltikçi vardır.

Köy 1989 yılında Belediye örgütü kurularak Belde olmuştur. Kadı sicillerinde 15. yy. itibari ile köyün ismine rastlanır.

cakirli-kasabasi-orhangazi-bursa

1895-1908 yıllığına göre köyde 182 hane bulunmaktaydı. 1990 yılında 2.071, 1997 yılında 1.908 kişi yaşamaktaydı. Beldenin başlıca geçim kaynağı zeytinciliktir. Belde ayrıca yoğun olarak turşuluk biber üretimi de yapmaktadır. Genel olarak halk tarım ile uğraşmaktadır.

Hane Sayısı: 67

Nüfus: 1899

Çakırlı Belediyesi Orhangazi

Belediye teşkilatı 1992 yılında kurulmuş, imar planı 1998 yılında tasdik edilmiştir.

Ocak 2011 itibariyle 9 memur, 2 sözleşmeli memur, 3 geçici işçi, 3 sürekli işçi, olmak üzere toplam 17 kişi çalışmaktadır. Araç-gereç ve bina durumu iyidir. Beldenin % 99’luk kısmının altyapısı tamamlanmış ve içme suyu yeterli seviyededir. Beldede itfaiye bulunmaktadır.

cakirli-orhangazi

ÇAKIRLI BELEDİYE BAŞKANI

Adı Soyadı: Mehmet DALYAN

Adres: Çarşı Mahallesi ÇAKIRLI – Orhangazi / Bursa

ÇARŞI MAHALLESİ MUHTARI

Adı Soyadı: Gülek AÇIKGÖZ

Telefon: 584 85 81

İSTİKLAL MAHALLESİ MUHTARI

Adı Soyadı: Aziz ZENGİN

Telefon: 584 86 16

KARŞIYAKA MAHALLESİ MUHTARI

Adı Soyadı: Osman BOMBACI          

Telefon: 584 82 68

ÇAKIRLI SAĞLIK EVİ

Doktor Santral: 584 85 40

ORHANGAZİ ÇAKIRLI İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAKIRLI İlköğretim Okulu: Yalçın BULUNMAZ

Telefon: 584 80 41 Faks: 584 80 50

ÇAKIRLI BELDESİ FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Çeltikçi Mahallesi

Çeltikçi Köyü Orhangazi‘nin güneyinde, Gemlik-Bursa yolunun 1 km. batısındadır. İlçe merkezine 3 km. uzaklıkta çok eski bir köydür.

Köyde bulunan çok sayıda antik kalıntılar ile yazıtlardan, İ.Ö. 4 yy.’da,”Chormadoni“adlı bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Köyün hemen doğusunda bulunan Ilıpınar Höyüğünde yapılan kazılarda ise kalkaolitik dönemlere kadar inen yerleşim alanları belirlenmiştir.

celtikci-mahallesi-orhangazi-bursa

Köyde yakın zamana kadar kullanılan hamam oldukça eskidir. Yazıtı bulunan iki adet tarihi çeşme ise halen köylülere hizmet vermektedir. Köyün altında bulunan Mendil Tepe tümülüsü 1985 yılında kaldırılmıştır. Köyün mezarlığının yanında Mecit Dede adıyla bilinen bir adak yeri vardır. Yerli köyüdür.

celtikci-koyu-orhangazi-bursa

Eskiden Gürle İlçesine bağlı idi. Gürle bugün Orhangazi‘ye bağlıdır. Süleyman Paşa vakfıdır. Çandarlı İbrahim Paşa köyü, Süleyman Paşanın mirasçılarından satın alıp, İznik‘teki imaretine vakfetmiştir. Bir başka belgede ise, Orhan Bey’in vakfı olarak kaydedilmiştir. Süleyman Paşa, Orhan Bey’in oğlu olduğu için Orhan Bey’in vakfı olarak görmek gerekir. 1530 yılında köyde 20 hane yaşadığı anlaşılıyor.

Köyün eski adı Akköy olup, daha sonraki yıllarda pirinç-çeltik ekimi nedeniyle Çeltikçi adı verildiği söyleniyor. Köyde çok sayıda antik kalıntı bulunmaktadır. Köyün başlıca geçim kaynağı Zeytin ve çeltik ekimidir(Son yıllarda ekilmemektedir).

Kurtuluş savaşı sırasında büyük ölçüde yanmıştır. 1895-1908 yıllığına göre 135 hane bulunan köyde, 1927 yılında 549, 1990 yılında 903, 1997 yılında 875, 2000 yılında 841, 2010 yılında 735 kişi yaşamaktaydı.

ÇELTİKÇİ KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : İbrahim PALABIYIK     Tel : 0 224 573 49 19


Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Dutluca Mahallesi

Dutluca Mahallesi Orhangazi

Bursa Orhangazi ilçesine bağlı köy, İznik Gölü’nün 1 km. güneyinde, Bursa merkezine 51, ilçe merkezine 11 km. uzaklıktadır.

Dutluklarıyla bilinen köy zamanının ipek böcekçiliği merkezi olmakla birlikte II. Beyazıt’ın kızı Hatice Sultan’ın İstanbul’da yaptırmış olduğu bir camininde vakfı idi. Kurtuluş savaşında Yunan işgali sırasında 7 Eylül 1920 (salı) günü Gayrı Müslim Sölöz Köyü’nden gelen 300 kişilik Ermeni çetesinin baskınına uğradı. Köylü önceleri karşı koydu isede iki saat süren bir çarpışmadan sonra Yunan askeri olduklarını söyleyen 15 kadar Ermeni süvarisinin uyarısı üzerine silah bıraktı. Bunun üzerine direnişle karşılaşmaksızın köye giren çete tarafından büyük ölçüde yağma edildi ve ateşe verildi. Tamamen yakılan köyün 90 hanesinden geriye sadece 3’ü yangından kurtulabildi. Ermeniler bu tahrip ve yakma anında el bombası ve patlayıcı maddeler de kullanmışlardır. 50 kadar erkek, kadın ve çocuktan ibaret müslümanları feci bir şekilde katletmiş ve kadınları çırılçıplak soymak suretiyle öldürmüşlerdir.

dutluca-mahallesi-orhangazi-bursa

(Yunan askerleri bu köyde erkekleri kulak ve burunlarını kesmek ve gözlerini oymak suretiyle katletmiş, genç kız ve kadınlara tecavüz ettikten sonra göğüslerini kesmek suretiyle cümlesini kurşun ve süngüden geçirerek öldürdükleri ve bakire kızları da dağa kaldırdıklarını Vali’nin 27 Ekim 1920 tarihinde İçişleri Bakanlığına yazmış olduğu rapordan anlıyoruz.)

Şakir kızı Hayriye isminde çeşitli uzuvlarından yaralı olan bir kadın, vilayet merkezine gelerek Dutluca Müslüman köyünün Sölöz gayr-ı müslimleri tarafından basılıp hanelerinin yakıldığını ve bu surette gelini Fatma’nın alınıp götürüldüğünü haber vermiş ve kendisi bu elim olay neticesinde yaralandığından tedavi için Guraba Hastanesi’ne yatırılmıştır.

Yine aynı köyden İsmail zevcesi Penbe isminde bir kadın vilayet merkezine gelerek 7 Eylül’de 700 kişiden fazla bir Ermeni tarafından köyleri basılarak otuz kadar kadın-erkek Müslümanın öldürüldüğünü, altı kişinin esir alınıp, mal, eşya ve hayvanlarının gasp edildiğini, zikredilen altı esirin dördünün salıverildiğini ve bu dört kişi arasında bulunan kocası İsmail’in, Yunan askerleri tarafından tekrar esir alındığını, yaşayıp yaşamadığının öğrenilemediğini bildirmiş, kocasından haber alınması, gasp edilen mal ve hayvanlarının iadesini istemiştir. Ancak daha sonra köyden beş kişi Ermeniler tarafından yakalanıp Karsak köyüne götürülmüş ve Yunanlılar tarafından tahkikat yapılarak muhafaza altında köylerine sevk edilirken bunlardan Kör İsmail’in yolda öldürüldüğü anlaşılmıştır ki, bu şahıs da, vilayet merkezine gelerek müracaatta bulunan yukarıda sözü edilen Penbe kadının kocasıdır.

dutluca-koyu-orhangazi-bursa

1325 H. (1907) Tarihli Hüdavendigar vilayeti salnamesinde 60 hane olarak kayıtlıdır.

Dutluca Köyü’nde Nüfusun gelişimi; 1927-339, 1940-515, 1955-643, 1970-663, 1980-580, 1990-526, 1997-484, 2000-515, 2010’da ise 318 kişidir.

Ekonomisi Tarıma ve özellikle zeytinciliğe bağlı olan köyde, Kalkınma Kooperatifi ve birde zeytin yağı fabrikası vardır.

DUTLUCA KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Mustafa KARABAY    Tel : 0 224 582 26 28     Cep : 0 532 607 16 15

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Fındıklı Mahallesi

Fındıklı Köyü Orhangazi‘nin batısında, Samanlı dağlarında kurulu bir dağ köyüdür. İl merkezine 49, İlçe merkezine 4 km. uzaklıktadır. 1880 yıllarında Bulgaristan’ın, Osmanpazarı kazasının Kuşluk köyünden gelen göçmenlerce kurulmuştur. Göçmenler ilk geldiği yıllarda yoğun Fındık ağaçları bulunan bu yere Fındıklı adını vermişler. Köyün eski ismi ise Tepeköy‘dür. İşgal yıllarında Yunanlılarca tahrip edilmiştir.

findikli-mahallesi-orhangazi-bursa

Köyün nüfus durumu; 1990 yılında 357, 1997 yılında 298, 2000 yılında 317 kişi, 2010 yılında 212 kişi yaşamaktaydı.

findikli-koyu-orhangazi-bursa

Köyün başlıca geçim kaynağı zeytin ve hayvancılıktır.

FINDIKLI KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Ahmet YILMAZ     Tel : 0 224 573 83 14     Cep : 0 533 465 05 68

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Gedelek Mahallesi

İlçenin güneybatısında, Gemlik-Orhangazi yolunun 1 km. batısındadır. Bursa merkeze 42, İlçe merkezine 6 km. uzaklıkta eski ve yerli bir köydür. Eskiden İznik‘e bağlı idi.

Yavuz Sultan Selim Han’ın vakıf köyüdür. Köyün geliri İstanbul’da yaptırdığı imaretine harcanmaktaydı. Gedelek adı, ok kuburu anlamına gelen “Gedeleç“‘ten gelmiş olmalıdır. 1530 Tahrirat defterine göre İznik kazasının Gürle Bucağına bağlı idi. 1530 yılında köyde 17 hane yaşamaktaydı. İşgal yıllarında köy tamamen yakılmıştır. Köyde en önemli gelir kaynakları Zeytin ve Turşuculuktur.

Özellikle Turşu köyün en önemli gelir kaynağıdır. Türkiye’nin en önemli turşu üretim merkezlerinden biridir.

gedelek-koyu-orhangazi-bursa

Köyde 1 sağlık evi, 1 ilköğretim okulu bulunmaktadır.

1927 yılında 463, 1990 yılında 1055, 1997 yılında 1182, 2000 yılında 1294, 2010 yılında ise 1303 kişi yaşamaktaydı.

gedelek-mahallesi-orhangazi-bursa

Köyün hemen kuzeybatısında Pınar olarak bilinen bir mesire alanı vardır.  Ve buradan çıkan Pınarbaşı suyu önemli bir yere sahiptir. Bu su ile turşu üretimi yapılmakta, suyun bir kısmı ile bahçeler sulanmakta ve suyun kaynağı çevresindeki yeşil alan, piknik yeri olarak değerlendirilmektedir.

gedelek-mahallesi-orhangazi

Doğal park alanı olarak korunmuştur. Ve mesire alanı olarak da kullanılmaktadır. Suyun başında dikili olan tarihi büyük çınarlar görülmeye değer güzelliktedir.

Pınar’ın temiz ve serin sularında bir kızın yaşadığı rivayet edilir. Bu kızın uzun sarı saçları olup, yıkanmaya geldiği ve  Pınar sularının sahibi olduğu için bu kızı gören insanların çarpılacağına inanılırdı.

gedelek-pinar-orhangazi-bursa

Dede Bayırı ve Karşı Bayır’ı denilen bu iki tepede, iki ermiş dedenin yattığı,  bazı anlatımlara göre de Dede bayırında bir Ermiş dede’nin var olduğu rivayet edilir.

Önceleri köyün girişinde bulunan çeşme önündeki çalıların sıtma hastalığına iyi geleceğine inanılırdı. Sıtma olan kişiye sürüldüğünde iyileştiği söylenirdi.

Gedelek’te Ermenilerin Yaptığı Katliam

Gedelek’in üst kısmında da komşu Benli ve Yukarı Benli adlı Ermeni köyleri bulunmaktaydı. Türk ve Ermeniler 1921 yılına kadar komşu köyler olarak yüzyıllarca barış içinde yaşamışlar, Gedelek’ teki ipek böcekçiliği ve zeytin bahçelerinin bakımında Benli’li Ermeniler kuşaklar boyu Gedelek’teki Türklerle beraber çalışmışlardır. 1915’deki tehcir olayları esnasında da bu durum hiç değişmemiş, dostluk devam etmiştir. Ama ne yazık ki Yunan’ın Gemliği ve köylerini işgali ile komşu Ermeni köyleri Türk köylerine karşı birden bire vahşi ve insanlık dışı saldırılarına başlamışlardır.

1921’de Yunan askerlerinin baskısı ve köylerine hiç dokunulmayacağı gibi yalanlarla Gedelek Köy Muhtarı Osman Efendi ikna edilmiştir. Muhtarın yardımı ile köyden iki kağnı dolusu silah Yunan askeri tarafından toplanmıştır. Bu şekilde Gedelek halkı Yunanlılar tarafından silahsız ve savunmasız bırakılmıştır. Bunun üzerine Benli Ermenileri’de “Gedeleği bize bırakın, biz yakacağız” deyip köye el koymuşlardır. Neticede silahsız kalan Gedelek halkına özellikle geceleri komşu Benli Köyü Ermenileri eziyet etmeye ve mallarını yağmalamaya başlamışlardır.

O esnada köy, askerde olan gençlerinin yokluğundan dolayı çoğunluğu kadın ve çocuklar ile bazı ihtiyarlardan ibarettir. Kadınların bir kısmı Ermeni erkeklerinin tecavüzünden, sarkıntılığından korunmak gayesiyle Ali Çavuşların evinde toplanıp yüzlerine mayıs (hayvan dışkısı) ve çamur sürerek evlerde gizlenmeye, tecavüzden korunmaya çalışmışlardır. Ertesi günü evlerine sığınmış Türk köylüleri zorla Hacı Osman YILMAZ’ın evine doldurulmuş ve içeriye pencereden el bombaları atılarak topluca katledilmişlerdir.

Bombalanan evden yaralı kurtulan tek kişi o zamanlar 11 yaşındaki kız çocuğu olan Paslıoğulları’ndan Hayriyedir. Hayriye (ERDEM) yanı başındaki annesinin beyninin parçalanarak öldüğüne şahit olmuş kendisi de çenesinin el bombasından parçalanıp kopmasıyla ağır yaralanmıştır. Ermeniler köyü yağmaladıktan sonra evlerin tamamını ateşe vermiş ve köyde ağır yaralı Hayriye’den başka kimse kalmamıştır.Küçük ve yaralı kız köy hamamı taştan olduğu için yanmayan tek yapı olduğundan gece hamamın içine sığınıp gündüz su birikintisinden ayakkabısının içine su doldurup (su su diye) inleyen yaralılara su taşımıştır. 15 gün kadar sonra köye dolaşmaya gelen yağmacı bir Ermeni onu at arabasına bindirip Kumla Camisindeki mülteci olan Türklerin yani Gedelek ve civar köylerden kaçıp camiye sığınanların yanına götürmek için almış ama Açmalar Mevkisinde birden kızı saçlarından tutarak kara diken öbeğinin içine fırlatıp atmış ve kızcağızı bırakıp gitmiştir. Çalıların içinde 3 saat kadar acı içinde kıvranırken yine yağmacı bir başka Ermeni onu dikenlerin içinden çıkartıp, dikenlerini temizleyip at arabasına battaniyenin altına yatırmak suretiyle Kumla’ya getirmiş, Caminin minaresini gösterip ‘sizinkiler orada hadi git’ deyip göndermiş, Camideki mültecilerin içinde akrabalarıyla buluşup ölmekten kurtulmuştur. Çenesi kopuk olduğu için yüzünü bütün hayatı boyunca örtü ile gizleyen bahtsız Hayriye’nin yemek yediğini hiç kimse görmemiştir. Zavallı kadın hiç evlenmeden, kız olarak 1972’de 64 yaşında vefat etmiştir.

Hacı Osman’ın evinde el bombalarıyla öldürülenlerin cesetleri daha sonra zeytin merdiveni ile içeriden taşınıp pis su kanalı olarak kullanılan hendeğe birbiri üstüne Benli’li Ermeniler tarafından atılmıştır. Canlarını kurtaranların bir kısmı da Güney pınarında toplanarak Kumla istikametine kaçıp oradan Hilâli Ahmer (Kızılay) gemisi ile İstanbul’a Selimiye Camisine getirilmişler ve yıllarca orada sığınmışlardır. Köylünün diğer bir kısmı da Karamürsel yönünde kaçarak Türk ordusuna sığınmak için Eskişehir’in İnönü bölgesindeki çadırlarda yıllarca kanoklamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması üzerine köyüne dönenler Gedelek’in tamamen yok olup, yakılmış ve yıkılmış olarak görmüşlerdir.

Turgay TÜFEKÇİOĞLU

gedelek

GEDELEK KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Osman TRAK    Tel : 0 224 586 50 14      Cep : 0 532 784 16 93

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Gemiç Mahallesi

Bursa-Adapazarı yolu üzerinde, Katırlı dağları sırtlarında, Karsak ve Gürle köyleri arasında, İl merkezine 40, ilçe merkezine ise 12 km.’lik mesafede Orhangazi‘ye bağlı şirin bir köy’dür Gemiç ..

Ana geçim kaynağı zeytin olmakla birlikte diğer tarım faaliyetleri ve hayvancılıkta yapılmaktadır.

gemic-koyu-orhangazi-bursa

60.000 zeytin ağacına sahip olan köy sınırları içinde 200 dekar meyve, 500 dekar çeltik, 150 dekar sebze, 1000 dekar sulu arazi bulunmaktadır. Ayrıca Gemiç köyünde 50 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

gemic-mahallesi-orhangazi-bursa

1900’lu yıllarda nüfusu 465 olan Gemiç ’te 1907 yılında 98 hane yaşamaktaydı.

Nüfus Gelişimi; 1927-600, 1997-377, 2000-309, 2010 yılında ise 211 kişidir.

Köy’de faal okul olmamakla birlikte taşımalı eğitim yapılmaktır. Sağlık ocağının bulunmadığı köyde PTT acentası bulunmaktadır.

GEMİÇ KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Dinçer DİMRİT     Tel : 0 224 587 75 77     Cep : 0 536 447 99 24

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Gölyaka Mahallesi

Resmi kayıtlarda kuruluş tarihine ve kaç hane olduğuna rastlanmamıştır. Ancak bugün bulunduğu alanın 1 km. güney batısında dağ eteğinde kurulduğu anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise 1895-1908 yılları arasında 15 ile 36 hane olduğu adının ise Mahmure veya Mahmuriye olduğu yazılıdır. O tarihlerde köyde Boşnak, Girit ve Gürcü göçmenlerinin yaşadığı bilinmektedir.

1325 H (1907) tarihli Hüdavendigar vilayeti salnamesinde adı bulunmasına rağmen hane sayısı belirtilmemiştir.

golyaka-mahallesi-orhangazi-bursa

Mahmure, Kurtuluş savaşı sırasında Orhangazi ve Gemlik kazaları sınırlarında tahkikat yapan Merkez Dış Bölük Komutanlığının ifadesine atfen Alay Komutanlığından alınan 7147 numaralı ve 21 Eylül 1920 (Salı günü) tarihli rapora göre sabahleyin 30-40 kişiden oluşan Gemlik’in Görele köyü Ermenilerinden müteşekkil bir çete tarafından basılmış ve Müslüman halkın mal ve eşyasının tamamı yağma edilmiştir. Daha sonra köy ateşe verilmiş ve yarısı yanmıştır. Yine aynı tarihlerde Akharem köyünden Hacı Salim Ağa ve Mamure köyünden Giritli Ali Bey, Sölöz Ermenileri tarafından dağa kaldırılmış ve Hacı Salim Ağa’dan 4000 ve Ali Bey’den 7000 Lira kurtuluş fidyesi istenilmiş, geceleyin Hacı Salim Ağa’nın kaçmaya muvaffak olması üzerine Ali Bey’de serbest bırakılmış ise de zavallının yirmiden fazla mandası ve evinin eşyası tamamen gasp edilmiştir.

golyaka-koyu-orhangazi

Yanan köyün enkazının kaldırılmasını ve yeniden inşasını zor gören o dönemin Orhangazi Kaymakamı daha kuzeyde göl kenarında, düz bir alanda yeni bir köy kurma fikriyle bugün kurulu olduğu alanı istimlak ederek köylüye iskan etmiştir. (1922-1923)

Yeni köy, Ermeni baskını sırasında köylüye önderlik etmiş ve müsademe sırasında vurularak şehid edilmiş Arap lakaplı bir yiğidin adı ile kurulmuş ve Arapgazi (Resmi kaynaklarda geçmemektedir.) adını almıştır. Aynı zamanda o dönemde köyde iki han ve iki de iskele inşa edilmiştir.

golyaka-mahallesi-orhangazi-manzara

Ayrıca 1895 tarihinden öncesi bilinmemesine rağmen çeşitli kaynaklardan, Arapgazi köyü’nün dünyadaki kayıp şehirlerden biri olan Bassilinopolis şehrinin doğu kıyısına kurulduğunu anlıyoruz. Bassilinopolis İznik gölü’nün batı kıyısında kurulduğu tahmin edilen, Bizans ve Romalıların yaşadığına dair izler bulunan, antik bir kenttir. OrhangaziÇeltikçi-Gölyaka köyleri arasında kalan 10 km. lik bir düzlükte kurulmuştur.

golyaka-koyu-orhangazi-bursa

Suların çekilmesiyle birlikte İznik gölü’nün batısında ve Gemlik Körfezi ile gölü birbirine bağlayan derenin ağzında çok eski antik bir iskelenin var olduğu belirlenmiştir (şuanda göl suları altında). İskele büyüklüğü ve sağlamlığı açısından Ülkemizde bulunan en önemli antik iskelelerden biridir. Bu iskele çevresinde oldukça geniş ve dağınık antik yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. Dolayısıyla Bassilinopolis kenti de büyük olasılıkla bu mevkidedir.

Roma İmparatoru Julianus’un annesi, Julius Costantius’un ikinci eşi olan prenses Basilina adına kurulmuş, 365 yılında kent statüsüne yükseltilmiş ve adınada bu prensesin onuruna Bassilinopolis denmiştir.

451 tarihli Kadıköy/Khalkedon kilise meclisinde bu kent, Nikomedia/İzmit ve Nikaia/İznik metropolitleri tarafından kapışma konusu olmuştur. Ancak 11. yy.’dan sonra kentle ilgili bilgilere rastlanmaz. Kaynaklardan kentin birden yok olmasında özellikle depremin daha sonra da gölün su seviyesinin yükselmesinin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

orhangazi-golyaka-mahallesi

1960’lı yıllarda ise Arapgazi (Resmi kaynaklarda geçmemektedir) köyünün ismi İznik gölü kıyısında kurulu olması göz önüne alınarak Gölyaka ile değiştirilmiştir.

Gölyaka köyünün Nüfus durumu; 1927-115(Mahmure), 1940-187, 1955-234, 1970-273, 1980-322, 1990-431, 1997-379, 2000-451, 2010 yılında ise 266 kişidir.

Köy web siteleri: Gölyaka Gönüllüleri , Gölyaka Köy Portalı

GÖLYAKA KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : İsmail ŞAHİN     Tel : 0 224 587 74 01     Cep : 0 533 695 49 22

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Gürle Mahallesi

Gürle Mahallesi Orhangazi

Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı köy, ilçe merkezinin güneyinde 12 km, il merkezine ise 42 km.’lik bir mesafede bulunmaktadır. Cenevizlilerin etkisi altında olan köyün adının, mercan anlamına gelen İtalyanca Coralla’dan geldiği sanılmaktadır. Luwi dilinin devamı olan Kapadokya diline göre ise çıkıntılık anlamına gelmektedir. Nitekim Bizans kayıtlarında geçen Orhangazi‘nin fethettiği Krolla Kalesi de bu köyde yer almaktadır. Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Bursa-İznik yolu üzerinde bir konaklama yeri olarak önem kazanmış ve kadı bulunan bir merkez (Kaza/ilçe) konumuna gelmiştir. gurle-koyu-orhangazi-bursa

Sultan Orhan ve Hüdavendigar vakfı olan köye Orhangazi tarafından bir cami, hamam (1324-1362) ve olasılıkla konaklamak için de bir han yaptırılmıştır.Orhan Bey’in Krolla’yı ele geçirdikten sonra kalenin hemen altına yaptırdığı cami günümüze harap bir durumda gelmiş ise de minaresi özgünlüğünü hala korumaktadır.

Hamam ise işlevini 1954’e kadar sürdürmüş, daha sonra depoya dönüştürülmüştür. Hamam kubbeli soğukluk ve sıcaklık ile dört yan mekandan meydana gelmiştir. Kuzey cephesindeki bir kapıdan girilen soyunmalık kısmı nişlerle çevrili olup, bu nişlerden açılan bir kapı ile ılıklık ve sıcaklık bölümlerine geçilmektedir. Sıcaklık pandantifli bir kubbe ile örtülmüş olup, etrafı eyvanlarla genişletilmiştir. İçeriden sıvalı olan hamamın duvarları moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Zemini de mermer levhalarla kaplıdır.

İlk devirlerde önemli bir kale olan Krolla aynı zamanda İznik ile Gemlik arasındaki yol üzerinde bulunan önemli bir kent konumundaydı. Hatta ünlü Arap gezgini ibn-i Batuta, Bursa’dan İznik‘e giderken (1335) Gürle’de bir Ahinin zaviyesinde kaldığından Şöyle bahsetmektedir;

…Bursa’dan İznik‘e gittik. Şehre ulaşmadan gece bastırınca Gürle köyünde Ahilerden birinin zaviyesinde yatmak mecburiyetinde kaldık. Ertesi sabah bu köyden yola çıkarak iki tarafı da tatlı ve ekşi nar ağaçlarıyla örtülü bir ırmağın boyunca tam bir gün yol alarak nihayet içi kamışlıklarla örtülü bir gölün kıyısına vardık. Buradan şehre 8 mil mesafe olup köprüyü andıran tek bir yol vardır. Kentin dayanıklılığı da bu hususiyetinden gelmektedir…

İbn-i Batuta’nın anlatımından, o dönemde Gürle’den İznik‘e gidebilmek için göl kıyısından değil, Katırlı dağları eteklerindeki bir vadi içinden geçen bir yol kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır.

gurle-mahallesi-orhangazi-bursa

Köydeki evlerde tarihi Krolla kentinin kalıntıları olan devşirme malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Hatta Orhan Bey’in yaptırdığı caminin ahşap direklerinde bile, Krolla kenti kilisesindeki haç işaretli sütun başlıklarının kullanıldığı görülür. Kale bugün, köyün hemen üzerinde mevki olarak anılmakta olup, bazı duvarları ile bazı kalıntıları ayaktadır. Halen kalenin bulunduğu alan orman olup, Orman Bakanlığı’na bağlı araziler içindedir.

Ancak bir süre sonra kuzeyde Pazarköy (Orhangazi) adıyla yeni bir sınır ticaret merkezi kurulunca (14. yy.) Gürle’nin önemi giderek azalmıştır. Öte yandan hemen doğusunda kurulan ve Ermeni-Osmanlı vatandaşlarının çoğunlukta olduğu Gürle-i Gayr-ı Müslim’in (Yenigürle) ipekçilik alanında gösterdiği gelişme dolayısıyla da ikinci konuma düşmüştür. Buna karşın Osmanlı döneminde bir süre kaza (ilçe) merkezi olarak işlev üstlenmiştir.

1325 H. (1907) tarihli Hüdavendigar vilayeti salnamesinde Gürle-i Müslim adıyla ve 126 hane olarak kayıtlıdır.

Gürle Köyü Nüfus durumu; 1927-695(Gürle-i Müslim adıyla kayıtlı), 1940-751, 1955-757, 1970-581, 1980-569, 1990-482, 1997-406, 2000-391, 2010 yılında ise 261 kişidir.

Ekonomisi başta tarım (Çeltik ve zeytin) ve hayvancılığa dayalı olup göç vermektedir.

GÜRLE KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Mehmet UZUN     Tel : 0 224 587 77 29     Cep : 0 542 376 02 40

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Hamzalı Mahallesi

Hamzalı Mahallesi Orhangazi

Orhangazi‘nin batısında bulunan Samanlı Dağlarında kurulmuş bir dağ köyüdür. İl merkezine 54, ilçe merkezine 8 km. uzaklıktadır. Aynı zamanda 1880’li yıllarda kafkasyadan gelen “Gürcü” göçmenlerce kurulmuş Gürcü köyüdür. Bugün Hamzalı köyünün bulunduğu alan, Orhangazi‘nin Beylerinden Hamza Ali’nin otlağı imiş. Köyün buraya kurulması için büyük mücadele verilmiş, adını da bu kişiden almış.

hamzali-mahallesi-orhangazi-bursa

Köyü kuranlar, Artvin’in Macahel, şimdiki adıyla  Camili köyünden gelmiş. 250 hane olarak gelen bu göçmenler, Bursa’nın köylerine dağılmıştır. Önce Armutlu yakınlarındaki Çadıre köyünü kurmuşlar. 4 yıl sonra bugünkü yeri beğendikleri için, buraya gelip yerleşmişler. Ancak bir süre de Gürle köyünde kalmışlar. Hamzaoğlu olarak da anılan köy, işgal yıllarında büyük ölçüde yıkılmış.

hamzali-koyu-orhangazi-bursa

Köyün başlıca geçim kaynağı ormancılıktır. Hamzalı köyünde 1990 yılında 139, 1997 yılında 148, 2010 yılında ise 109 kişi yaşamaktaydı.

Ormanlarla çevrili köyün; Sazlıdere, Başpınar, Sarıkaya mevkileri piknik ve kamp özelliği taşıyan yerlerdir.

HAMZALI KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Menderes AYDIN     Tel : 0 224 573 70 28      Cep : 0 537 322 35 79

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Heceler Mahallesi

Heceler Mahallesi Orhangazi

Heceler Köyü Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı, İlçe merkezinin güney doğusunda ve İznik-Gemlik kara yolundan ayrılan kol sonundadır. İl merkezine 59, ilçe merkezine 21 km. uzaklıktadır.

heceler-koyu-orhangazi-bursa

Kurtuluş Savaşı sırasında yıkıma uğrayan köy Yunanlılar tarafından toplarla kısmen yakılmıştır. Mücadele sırasında 13 kişi işkence ve darp, 1 kişide sürgün edilmiştir. Maddi olarak ise zamanın parası ile 145.219 Lira Menkul (Şahısların hayvan zararları dahil), 52.050 Lira ise Gayr-ı Menkul kaybı gerçekleşmiştir. heceler-mahallesi-orhangazi-bursa

1325 H. (1907) tarihli Hüdavendigar vilayeti salnamesinde 55 hane olarak kayıtlıdır.

Heceler köyünde nüfus durumu; 1927-302, 1940-391, 1955-474, 1970-489, 1980-545, 1990-401, 1997-435, 2000-408, 2010 yılında ise 438 kişidir.

Ekonomisi tarıma özellikle zeytinciliğe bağlıdır.

HECELER KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Kerim KARABIYIK      Tel : 0 224 582 27 33      Cep : 0 532 553 02 53

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Karsak Mahallesi

Karsak Mahallesi Orhangazi

Bursa’nın Gemlik ve Orhangazi ilçeleri arasında, Bursa-İstanbul yolu üzerinde, İl merkezine 45, ilçe merkezine 10 km.’lik mesafede ve 11 km.’lik rakıma sahip Orhangazi‘ye bağlı şirin bir köydür.

Katırlı dağlarının yamaçlarında dar bir vadide kurulan Köy, Cumhuriyet öncesinde en büyük Türk köyü idi. Gemlik körfezi ile İznik gölü arasında bulunan ve Karsak boğazı adıyla, kendi adını taşıyan bir vadinin başında bulunan ve genellikle Kafkas kökenli gürcülerin yaşadığı Köy’ün nüfusu 1900’lü yıllarda 1045 idi. 1909 yılında ise köyde 224 hane yaşamaktaydı.

karsak-mahallesi-orhangazi-bursa

köyün ana geçim kaynağı zeytin olmakla birlikte diğer tarım faaliyetleri ve hayvancılıkta yapılmaktadır.

Karsak köyü sınırları içinde 125.000 zeytin ağacı, 120 dekar çeltik, 100 dekar sebze, 1500 dekar orman, 1500 kıraç, 200 dekar sulu arazi bulunmaktadır.

karsak-koyu-orhangazi-bursa

Köyün nüfus durumu; 1927-682, 1984-756, 1997-452, 2000-459, 2010 yılında ise 330 kişidir.

Köyde faal okul olmamakla birlikte taşımalı eğitim yapılmaktır. Sağlık ocağının bulunmadığı köyde PTT acentası bulunmaktadır.

KARSAK KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Ergin TAYYAR      Tel : 0 224 587 77 44     Cep : 0 532 393 31 64

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Keramet Mahallesi

Keramet Mahallesi Orhangazi

Bursa Orhangazi ilçesine bağlı köy, ilçe merkezinin doğusunda yer almaktadır. Orhangazi-İznik kuzey kara yoluna 1 km’lik bağlantısı vardır. İl merkezine 65, ilçe merkezine 15 km. uzaklıkta eski bir köydür.

keramet-koyu-orhangazi-bursa

19. yüzyılın ilk çeyreğinde Yunanistan’dan göçen Ermeniler buraya yerleştirilmiş ve zamanla önemli bir topluluk haline gelmişlerdir. Kurtuluş savaşı sırasında bu köyde oluşturulan Ermeni çetesi, önemli ölçüde silah ve cephane depo etmiş; Ayrıca köyün Türk halkı, Yunan askerlerin koruması altındaki Ermeni ve Rum çetelerinin baskınlarına uğramıştır. Savaş sonrasında Ermeniler ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Bunların yerine Bosna-Hersek göçmenleri ile Mübadele de Yunanistan’dan gelenler yerleştirilmiştir.

keramet-mahallesi-orhangazi-bursa

Çevrede bazı antik kalıntılara rastlanmaktadır. Yöresel inanca göre Keramettin dede ve Senah dede adlarıyla anılan iki yatıra ait mezarlar bulunmaktadır. Ayrıca mezarı olmayan Batak dededen de söz edilir. Keramet köyünün güney doğusunda Orhangaziİznik kara yoluna yakın yerde Ilıca adıyla anılan ve sedef hastalığına iyi geldiği söylenen şifalı sıcak su kaynağı vardır.

1325 H. (1907) tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesinde 170 hane olarak kayıtlıdır.

Keramet köyünde nüfus durumu; 1940-791, 1955-1105, 1970-1449, 1980-1512, 1990-1522, 1997-1839, 2000-2066, 2010 yılında ise 1252 kişidir.

Keramet köyü ekonomisi zeytincilik, sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılığa dayalıdır.

KERAMET KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Ergün YENİLMEZ     Tel : 0 224 589 11 66      Cep : 0 535 354 33 50

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Mahmudiye Mahallesi

Mahmudiye Mahallesi Orhangazi

Mahmudiye köyü ilçe merkezine 21, il merkezine ise 67 km. uzaklıktadır. 1982 yılına kadar Karamürsel’e bağlı olan köy bu tarihte Orhangazi‘ye bağlanmıştır. İznik Gölünün kuzeyinde, Samanlı Dağlarının zirvelerinde yer alır.

mahmudiye-koyu-orhangazi-bursa
1880 yıllarında Bulgaristan’ın Aydos kazasının Dıskotna köyünden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. Eski adı “Karapınar“dır. Çok sık ormanların bulunduğu, kara bir gölgeliğin içinde pınarı bulunan bu yere Karapınar adı verilmekteymiş. Rumeli göçmenleri ormandan yararlanmasını bilmediği, sadece çiftçilikten anladıkları için ormanları bozup tarla yapmışlar bu nedenle küçük bir koruluk kalmıştır. Bu koru çok güzel bir mesire yeridir. İki yanı derin vadilerle çevrili bu koruluk ilçemiz Orhangazi, Gemlik, Yalova ve çevre köylerden gelen piknikçilere ev sahipliği yapmaktadır.

mahmudiye-mahallesi-orhangazi-bursa

Mahmudiye köyünde 1990 yılında 282, 1997 yılında 327, 2010 yılında ise 212 kişi yaşamıştır. Köyden Orhangazi‘ye büyük ölçüde göç olmuştur.

Hemen yakınındaki Selimiye köyü de, 1994 yılında Mahmudiye köyüne bağlanıp mahalle olmuştur.

En önemli geçim kaynağı Çilek yetiştiriciliğidir.

MAHMUDİYE KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Mustafa ALTINBAŞ     Tel : 0 224 584 83 35     Cep : 0 555 283 26 99

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Narlıca Beldesi

Narlıca Beldesi Orhangazi

İznik Gölü’nün kuzeyinde, Orhangazi‘ye 22 km. uzaklıkta yer alan yerli bir köydür. İznik-Gemlik yolu üzerinde bulunan beldenin başlıca geçim kaynağı zeytinciliktir. Sultan II.Beyazıd’ın kızı Hatice Sultan’ın vakıf köyüdür. Köy, Hatice Sultan’ın İstanbul’daki cami’ine vakfedilmiştir. 1762 yılında Sadrazam Şehid Ali Paşa’nın babası Haşim Ağa, köyde bir Cami ve Okul yaptırmıştır.

narlica-kasabasi-orhangazi-bursa

1530 yılı tahrirat defterine göre adı “Narlı” olup 13 hanedir. Önceleri İznik‘e bağlıydı. 1992 yılında Belediye örgütü kurulmuş ve belde olmuştur. Kurtuluş savaşı sırasında çetelerce kısmen yakılmıştır.

narlica-koyu-orhangazi-bursa

1895-1908 Yıllığına göre 77 hane bulunan köyde, 1927 yılında 579, 1990 yılında 2033, 1997 yılında 1591 kişi yaşamaktaydı. İznik Gölü’nü çok iyi gören bir mevkide kurulu bulunan beldede asırlık tarihi evler vardır. Zengin bir köy olup, köyde yaşayanların önemli bir bölümünün mesleği şoförlüktür.

narlica-orhangazi-bursa

Hane Sayısı : 677
Nüfus             : 1289

Belediye teşkilatı 1992 yılında kurulmuş, imar planı 1994 yılında tasdik edilmiştir.

Ocak 2011 itibariyle 4 memur, 7 daimi işçi olmak üzere toplam 11 kişi çalışmaktadır. Araç-gereç ve bina durumu yeterlidir. Beldenin altyapı ve içme suyu mevcut fakat yeterli değildir. Beldede İtfaiye mevcuttur.

narlica-beldesi-orhangazi-bursa

NARLICA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ:

Ömer BİRDANE Tel : 224 581 32 14

YALI MAHALLESİ MUHTARI

Mehmet ARIK Tel : 0 224 581 33 08

NARLICA SAĞLIK EVİ

Doktor Santral        0 224 581 30 80

NARLICA İLKÖĞRETİM OKULU

Narlıca İ.Ö. Okulu        Ahmet AKYOL       Tel : 0 224 581 31 82

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net

Ortaköy Mahallesi

Ortaköy Mahallesi Orhangazi

Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı köy, ilçe merkezinin kuzeyinde 7 km, il merkezine ise 52 km. uzaklıktadır.

ortakoy-orhangazi-bursa
Ortaköy ile Yeniköy arasında antik dönemde kurulmuş bir yerleşim yerini gösterecek yeterince yazıt ve kalıntı çıkmıştır. Çok eski bir Türk köyü olmasına karşın 19. yüzyılda Ermenilerce yoğun bir yerleşime maruz kalmıştır. “Selvileraltı“olarak anılan eski Osmanlı Mezarlığındaki mezar taşları, köydeki yerleşimin Kanuni zamanını göstermektedir. 1895-1908 yıllığına göre köyde 465 hanede, 2.380 Ermeni yaşamaktaydı. Kurtuluş savaşı sırasında çete savaşları nedeniyle köy tümüyle tahrip olmuş, köyde hiçbir ev ve yapı kalmamıştır. Kurtuluş savaşı sonrasında Ermeni asıllılar göç etti ve Lozan Antlaşması’ndan sonra Ermenilerin yerine, Yunanistan’dan gelen Vodinalı ve Yugoslavya’dan gelen Boşnak, Arnavut ve Bektaşiler yerleşmiştir. Köyde Ermenilerden kalma bir kilise ve Hamam mevcuttur, ancak günümüze Kilisenin sadece temellerinin bir bölümü ulaşabilmişken, Hamam ise büyük ölçüde sağlam durumdadır.

ortakoy-mahallesi-orhangazi-bursa

Ortaköy ‘de heyelan nedeniyle evler sürekli tahribat görmektedir.

1325 H. (1907) tarihli Hüdavendigar vilayeti salnamesinde 465 hane olarak kayıtlıdır.

Ortaköy ‘de nüfus durumu; 1927-400, 1940-519, 1955-596, 1970-672, 1980-707, 1990-707, 1997-778, 2000-720, 2010 yılında ise 685 kişidir.

Ortaköy ‘de 1 sağlık evi, 1 ilköğretim okulu faal durumdadır.

Ekonomisi Tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Başlıca geçim kaynağı zeytincilik ve fabrika işçiliğidir.

ORTAKÖY KÖYÜ MUHTARI

Adı Soyadı : Mustafa CAN      Tel : 0 224 585 47 18      Cep : 0 532 420 27 54

Köylist – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | orhangazi.net