Kategoriler
Akharem Orhangazi Belde ve Köyleri

Akharem Mahallesi

Akharem Mahallesi Orhangazi Bursa–Adapazarı yolu üzerinde, Bursa merkezine 53, Orhangazi merkezine 10 km. mesafede bulunan Akharem eski bir köy’dür. Akharem köyünün bir saray Ağasının mülkü olması nedeniyle bu adı aldığı sanılıyor. 1900’lü yıllarda 118 olan köyün nüfusu 1927 yılında 169’a yükseldi. 8.yüzyıldaki Bursa şehri sicillerinde, köyün İznik‘e bağlı olduğu belirtilmektedir. Köyde 10.000 zeytin ağacı, 180 çeltik, 200 dekar sebze, […]

Kategoriler
Bayırköy Orhangazi Belde ve Köyleri

Bayırköy Mahallesi

Bayırköy Mahallesi Orhangazi Bayırköy İznik Gölü‘nün güney yönünde uzanan, Gemiç dağları’nın üzerinde, İznik-Gemlik yolunun 6 km. güneyindedir. Kocadere vadisinde kurulmuştur. 1880’li yıllarda Bulgaristan’ın Osmanpazarı ilçesine bağlı Enezler, Kırtıl ve Cumalı köylerinden göçen 7 aile köyün ilk kurulduğu yer olarak bilinen “Hanyeri“ne yerleşmişlerdir. Bayırköy‘ün hemen yanında bir Roma Caddesinin geçtiği kaldırım kalıntılarından anlaşılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde bugünkü […]

Kategoriler
Cihanköy Orhangazi Belde ve Köyleri

Cihanköy Mahallesi

Cihanköy Mahallesi Orhangazi Orhangazi‘nin 5 km. kuzeyinde kurulmuş şirin bir boşnak köyüdür. Köyün; Cihan Bey adında bir yörük tarafından kurulduğu rivayet edilir. 93 göçmen tarafından 1880’li yıllarda kurulmuştur. Köyde Rumeli’den göçen Boşnaklar oturmaktadır. Boşnakların büyük bölümü Saray Bosna’nın Canpare köyünden göçmüştür. Buna istinaden Boşnakların bir çoğunun Canbaz soyadını aldığı söylenir.  Cihanköy, Kurtuluş savaşı sırasında büyük […]

Kategoriler
Çakırlı Orhangazi Belde ve Köyleri

Çakırlı Beldesi Orhangazi (Çakırlı Mahallesi)

Çakırlı Beldesi Orhangazi (Çakırlı Mahallesi) Çakırlı, İznik gölünün ve Orhangazi-İznik yolunun 1 km. kuzeyindedir. Samanlı dağları eteklerinde, Orhangazi’ye 12 km. uzaklıkta kurulmuş bir beldedir. Eski ve yerli bir köydür. Bir tür Doğan kuşu olan Çakır’ın bu bölgede yoğun bir şekilde görülmesi sebebiyle bu ismin verildiği tahmin edilmektedir. 1530 Tahrirat defterine göre köy, o zamanın Gürle nahiyesine […]

Kategoriler
Çeltikçi Orhangazi Belde ve Köyleri

Çeltikçi Mahallesi

Çeltikçi Köyü Orhangazi‘nin güneyinde, Gemlik-Bursa yolunun 1 km. batısındadır. İlçe merkezine 3 km. uzaklıkta çok eski bir köydür. Köyde bulunan çok sayıda antik kalıntılar ile yazıtlardan, İ.Ö. 4 yy.’da,”Chormadoni“adlı bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Köyün hemen doğusunda bulunan Ilıpınar Höyüğünde yapılan kazılarda ise kalkaolitik dönemlere kadar inen yerleşim alanları belirlenmiştir. Köyde yakın zamana kadar kullanılan hamam oldukça eskidir. Yazıtı […]

Kategoriler
Dutluca Orhangazi Belde ve Köyleri

Dutluca Mahallesi

Dutluca Mahallesi Orhangazi Bursa Orhangazi ilçesine bağlı köy, İznik Gölü’nün 1 km. güneyinde, Bursa merkezine 51, ilçe merkezine 11 km. uzaklıktadır. Dutluklarıyla bilinen köy zamanının ipek böcekçiliği merkezi olmakla birlikte II. Beyazıt’ın kızı Hatice Sultan’ın İstanbul’da yaptırmış olduğu bir camininde vakfı idi. Kurtuluş savaşında Yunan işgali sırasında 7 Eylül 1920 (salı) günü Gayrı Müslim Sölöz Köyü’nden gelen 300 kişilik […]

Kategoriler
Fındıklı Orhangazi Belde ve Köyleri

Fındıklı Mahallesi

Fındıklı Köyü Orhangazi‘nin batısında, Samanlı dağlarında kurulu bir dağ köyüdür. İl merkezine 49, İlçe merkezine 4 km. uzaklıktadır. 1880 yıllarında Bulgaristan’ın, Osmanpazarı kazasının Kuşluk köyünden gelen göçmenlerce kurulmuştur. Göçmenler ilk geldiği yıllarda yoğun Fındık ağaçları bulunan bu yere Fındıklı adını vermişler. Köyün eski ismi ise Tepeköy‘dür. İşgal yıllarında Yunanlılarca tahrip edilmiştir. Köyün nüfus durumu; 1990 yılında […]

Kategoriler
Gedelek Orhangazi Belde ve Köyleri

Gedelek Mahallesi

İlçenin güneybatısında, Gemlik-Orhangazi yolunun 1 km. batısındadır. Bursa merkeze 42, İlçe merkezine 6 km. uzaklıkta eski ve yerli bir köydür. Eskiden İznik‘e bağlı idi. Yavuz Sultan Selim Han’ın vakıf köyüdür. Köyün geliri İstanbul’da yaptırdığı imaretine harcanmaktaydı. Gedelek adı, ok kuburu anlamına gelen “Gedeleç“‘ten gelmiş olmalıdır. 1530 Tahrirat defterine göre İznik kazasının Gürle Bucağına bağlı idi. 1530 […]

Kategoriler
Gemiç Orhangazi Belde ve Köyleri

Gemiç Mahallesi

Bursa-Adapazarı yolu üzerinde, Katırlı dağları sırtlarında, Karsak ve Gürle köyleri arasında, İl merkezine 40, ilçe merkezine ise 12 km.’lik mesafede Orhangazi‘ye bağlı şirin bir köy’dür Gemiç .. Ana geçim kaynağı zeytin olmakla birlikte diğer tarım faaliyetleri ve hayvancılıkta yapılmaktadır. 60.000 zeytin ağacına sahip olan köy sınırları içinde 200 dekar meyve, 500 dekar çeltik, 150 dekar […]

Kategoriler
Gölyaka Orhangazi Belde ve Köyleri

Gölyaka Mahallesi

Resmi kayıtlarda kuruluş tarihine ve kaç hane olduğuna rastlanmamıştır. Ancak bugün bulunduğu alanın 1 km. güney batısında dağ eteğinde kurulduğu anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise 1895-1908 yılları arasında 15 ile 36 hane olduğu adının ise Mahmure veya Mahmuriye olduğu yazılıdır. O tarihlerde köyde Boşnak, Girit ve Gürcü göçmenlerinin yaşadığı bilinmektedir. 1325 H (1907) tarihli Hüdavendigar vilayeti […]

Kategoriler
Gürle Orhangazi Belde ve Köyleri

Gürle Mahallesi

Gürle Mahallesi Orhangazi Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı köy, ilçe merkezinin güneyinde 12 km, il merkezine ise 42 km.’lik bir mesafede bulunmaktadır. Cenevizlilerin etkisi altında olan köyün adının, mercan anlamına gelen İtalyanca Coralla’dan geldiği sanılmaktadır. Luwi dilinin devamı olan Kapadokya diline göre ise çıkıntılık anlamına gelmektedir. Nitekim Bizans kayıtlarında geçen Orhangazi‘nin fethettiği Krolla Kalesi de […]

Kategoriler
Hamzalı Orhangazi Belde ve Köyleri

Hamzalı Mahallesi

Hamzalı Mahallesi Orhangazi Orhangazi‘nin batısında bulunan Samanlı Dağlarında kurulmuş bir dağ köyüdür. İl merkezine 54, ilçe merkezine 8 km. uzaklıktadır. Aynı zamanda 1880’li yıllarda kafkasyadan gelen “Gürcü” göçmenlerce kurulmuş Gürcü köyüdür. Bugün Hamzalı köyünün bulunduğu alan, Orhangazi‘nin Beylerinden Hamza Ali’nin otlağı imiş. Köyün buraya kurulması için büyük mücadele verilmiş, adını da bu kişiden almış. Köyü kuranlar, Artvin’in […]

Kategoriler
Heceler Orhangazi Belde ve Köyleri

Heceler Mahallesi

Heceler Mahallesi Orhangazi Heceler Köyü Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı, İlçe merkezinin güney doğusunda ve İznik-Gemlik kara yolundan ayrılan kol sonundadır. İl merkezine 59, ilçe merkezine 21 km. uzaklıktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında yıkıma uğrayan köy Yunanlılar tarafından toplarla kısmen yakılmıştır. Mücadele sırasında 13 kişi işkence ve darp, 1 kişide sürgün edilmiştir. Maddi olarak ise zamanın […]

Kategoriler
Karsak Orhangazi Belde ve Köyleri

Karsak Mahallesi

Karsak Mahallesi Orhangazi Bursa’nın Gemlik ve Orhangazi ilçeleri arasında, Bursa-İstanbul yolu üzerinde, İl merkezine 45, ilçe merkezine 10 km.’lik mesafede ve 11 km.’lik rakıma sahip Orhangazi‘ye bağlı şirin bir köydür. Katırlı dağlarının yamaçlarında dar bir vadide kurulan Köy, Cumhuriyet öncesinde en büyük Türk köyü idi. Gemlik körfezi ile İznik gölü arasında bulunan ve Karsak boğazı […]

Kategoriler
Keramet Orhangazi Belde ve Köyleri

Keramet Mahallesi

Keramet Mahallesi Orhangazi Bursa Orhangazi ilçesine bağlı köy, ilçe merkezinin doğusunda yer almaktadır. Orhangazi-İznik kuzey kara yoluna 1 km’lik bağlantısı vardır. İl merkezine 65, ilçe merkezine 15 km. uzaklıkta eski bir köydür. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Yunanistan’dan göçen Ermeniler buraya yerleştirilmiş ve zamanla önemli bir topluluk haline gelmişlerdir. Kurtuluş savaşı sırasında bu köyde oluşturulan Ermeni […]

Kategoriler
Mahmudiye Orhangazi Belde ve Köyleri

Mahmudiye Mahallesi

Mahmudiye Mahallesi Orhangazi Mahmudiye köyü ilçe merkezine 21, il merkezine ise 67 km. uzaklıktadır. 1982 yılına kadar Karamürsel’e bağlı olan köy bu tarihte Orhangazi‘ye bağlanmıştır. İznik Gölünün kuzeyinde, Samanlı Dağlarının zirvelerinde yer alır. 1880 yıllarında Bulgaristan’ın Aydos kazasının Dıskotna köyünden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. Eski adı “Karapınar“dır. Çok sık ormanların bulunduğu, kara bir gölgeliğin içinde […]

Kategoriler
Narlıca Orhangazi Belde ve Köyleri

Narlıca Beldesi

Narlıca Beldesi Orhangazi İznik Gölü’nün kuzeyinde, Orhangazi‘ye 22 km. uzaklıkta yer alan yerli bir köydür. İznik-Gemlik yolu üzerinde bulunan beldenin başlıca geçim kaynağı zeytinciliktir. Sultan II.Beyazıd’ın kızı Hatice Sultan’ın vakıf köyüdür. Köy, Hatice Sultan’ın İstanbul’daki cami’ine vakfedilmiştir. 1762 yılında Sadrazam Şehid Ali Paşa’nın babası Haşim Ağa, köyde bir Cami ve Okul yaptırmıştır. 1530 yılı tahrirat […]

Kategoriler
Orhangazi Belde ve Köyleri Ortaköy

Ortaköy Mahallesi

Ortaköy Mahallesi Orhangazi Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı köy, ilçe merkezinin kuzeyinde 7 km, il merkezine ise 52 km. uzaklıktadır. Ortaköy ile Yeniköy arasında antik dönemde kurulmuş bir yerleşim yerini gösterecek yeterince yazıt ve kalıntı çıkmıştır. Çok eski bir Türk köyü olmasına karşın 19. yüzyılda Ermenilerce yoğun bir yerleşime maruz kalmıştır. “Selvileraltı“olarak anılan eski Osmanlı […]