Orhangazi Haber, Kent ve Firma Rehberi | Orhangazi.net

Orhangazi Nüfus Durumu

2010 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanında Orhangazi toplam nüfusu 75.228 kişidir. İlçe merkezi 55.688 kişi, köy ve beldelerin nüfusu 19.540 kişidir. İlçe merkezinde dışarıdan göçler nedeniyle devamlı nüfus artışı gözlenmektedir.

             İLÇE MERKEZİ

YILLAR               NÜFUSU              KÖY NÜFUSU       TOPLAM NÜFUS

 

1935                  2.625                         15.416                      18.041

1940                  2.659                         15.057                      18.716

1945                  3.214                         17.138                      20.352

1950                  3.687                         19.263                      22.950

1955                  4.750                         19.778                      24.537

1960                  7.208                         21.471                      28.678

1965                  7.930                         22.645                      30.757

1970                  9.191                         22.441                      31.632

1975                12.178                         20.695                      32.873

1980                18.733                         22.732                      41.465

1985                23.168                         23.314                      46.482

1990                31.889                         24.537                      56.426

1997                53.498                         23.840                      77.338

2000                44.426                         24.631                      69.057

2007                53.189                         20.444                      73.633

2009                54.319                         20.808                      75.127

2010                55.688                        19.540                       75.228

Köylerde ise çok iyi uygulanan aile planlaması nedeniyle nüfus artışı hareketi yok denecek kadar azdır. İlçe merkezindeki nüfus artışının nedeni 1976 yılından sonra faaliyet geçen fabrikalardır. Bu fabrikalar ilçeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle Artvin, Bayburt, Kars, Erzurum, Trabzon ve Ordu illeri başta olmak üzere hemen hemen yurdumuzun her yerinden iç göç hareketi devamlı vardır. Yurt dışından özellikle Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’dan gelerek yerleşen soydaşlarımız mevcuttur. İlçe merkezinde ve köylerde konuşma ve yazma dili Türkçe’dir. Başka dil konuşan yoktur.