Orhangazi Haber, Kent ve Firma Rehberi | Orhangazi.net

İznik Gölü Balık Türleri

İznik Gölü Balık Türleri

İznik Gölünde Yaşayan Balıklar

İznik Gölü Balık Türleri fabrika atıkları ve yöre halkının bilinçsiz davranışları sebebiyle ciddi tehdit altındadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İznik Gölünden “Burası beşinci iklimin yaşandığı yerdir. Suyu ve havası çok güzeldir. Bu gölün çevresinde 45 tane köy vardır ki, bunlar bağlı bahçeli, camili, hamamlı, küçük birer çarşılı mamur köylerdir. Bu gölün suyunda civar ahali çamaşır yıkar. Hiç sabun sürmedikleri halde yine de bembeyaz olur. Bu gölde 70 çeşit balık bulunur.” diye söz eder. Fakat son yıllarda İznik gölü balık türleri arasında bırakın 70 çeşidi maalesef 10 çeşit balık ya vardır ya yoktur.

Ekonomik Değeri Olan İznik Gölü Balık Türleri

1- Pullu Sazan Balığı (Cyprinus Carpio)

13-14. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300 bin yumurta verir. Ortalama 30-40 cm boy ve 500-1000 g ağırlıkta olur. Sportif avcılığı değerlidir. Bazı yörelerde sarı balık olarak da adlandırılır. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir.

Pullu Sazan Balığı İznik gölü balık türleri

2- Aynalı Sazan Balığı (Cypnnus Carpio)

İznik Gölü balık çeşitleri arasında pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200,000 ton sazan üretimi yapılmaktadır.
Aynalı Sazan Balığı (Cypnnus Carpio)

3- Çapak Balığı (Abramis Brama)

Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, bazı türleri de Ankara ve Kırşehir yörelerinde yaşar. Boyu ortalama 30-40 cm’den 70 cm’ye, ağırlığı ise 3 kg’den 6 kg’ye ulaşabilir. Kurtlar, böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıla kadar yaşayabilir. Mayıs-Haziran ayları arası yaklaşık 100 bin yumurtayla üreme yapar. 1 kg’nin üstündekilerin eti lezzetli, küçükler ise yem veya av balığı olarak değerlidir.

Çapak Balığı İznik gölü balık türleri

4- Kızılkanat Balığı (Scardinius Eıythrophthalmus)

Kuzey Anadolu’da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler, göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde, yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. 20-40 cm boy ve 200-400 g ağırlıkta olur. 3-4 yaşında olgunlaşıp kg ağırlığına göre 600 bin yumurta döker. Eti lezzetli, fakat çok ince kılçıklı olduğu için çok tercih edilmez. Turna gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. İznik gölü balık türleri arasında yok denecek kadar azdır. Maalesef nesli tükenmiştir.

Kızılkanat Balığı (Scardinius Eıythrophthalmus)

5- Gördek Balığı (Ruülus Rubilio)

Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya’da, fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. Boyu 15-20, en çok 25 cm olur. Nisan-Mayıs ayları arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Besin değeri vardır, av yemi olarak da değerlendirilebilir. İznik gölü balık türleri arasında maalesef nesli tükenen balıklar arasındadır.

Gördek Balığı İznik gölü balık çeşitleri

6- Levkit Balığı (Rutilus Frisu)

İznik Gölü gibi büyük göller, göletler, Karadeniz’in doğusu ve batısıyla Trakya’daki nehirler ve bu nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Genelde 40-50, en çok 70 cm boy ve 5 kg ağırlıkta olabilir. Küçük balıklar, kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Nisan-Mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. Etinin besleyici yönü nedeniyle ekonomik değeri olduğu gibi, amatör olta avcıları için de kıymetlidir. İznik gölü balık türleri arasında maalesef nesli tükenen balıklardan biridir.

Levkit Balığı (Rutilus Frisu)

7- Kadife Balığı (Tınca Tinca) 

Kuzey bölgelerimizin bol bitkili, durgun ve yavaş akıntılı sularında yaşar. Genelde 30-40, en çok 60-70 cm boyda olur. Planktonlar, küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Gündüzlerini dipte geçirir, geceleri ise avlanır. Mayıs-Haziran ayları arası üreme yapar. Eti lezzetlidir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. Sportif yönü zevklidir. İznik gölü balık türleri arasında maalesef nesli tükenen balıklardan biridir.

Kadife Balığı İznik gölü balık türleri

8- Yayın Balığı (Silunıs Glarıis)

Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğü ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Ortalama 1-2m’den 3 m’ye kadar boy ve 150 kg ağırlığa erişebilir. 35-40 yıldan 100 yıla kadar yaşayabilir. Yavaş akan nehirler ve göllerde, dipte hareketsiz yatarak yaşar. Etobur bir balıktır. Su altındaki bütün hayvanları yiyebilir. Mayıs-Haziran ayları arasında, gece sessizliğinde yumurta döker. Dişileri ağırlığına oranla kg başına 7-25 bin arasında yumurta döker. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli olanlardan biridir. Ekonomik değeri çok yüksektir. İznik gölü balık çeşitleri arasında şuanda uzun ömrü ve kolay üremesi sebebiyle en çok rastlanılan balıktır.

Yayın Balığı (Silunıs Glarıis)

9- Dikence Balığı (Gasterosteus Aculeatus)

Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması, dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Ekonomik bir değeri yoktur. Şuanda İznik gölü balık çeşitleri arasında yok desek yeridir.

Dikence Balığı İznik gölü balık türleri

10- Gümüş Balığı (Atherma Boyeri)

Denizlerimizde yaygın olan gümüş balığının Sapanca, İznik ve Köyceğiz göllerinde yaşayan bir türüdür. Sıcak sularda böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Mayıs-Eylül ayları arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını kumlu, çakıllı zeminlere bırakır. Su yüzeyine yakın yerlerde sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur. Eti yenebilir. 1950-1960 yılları üreticiliğinde yem olarak veya balık unu endüstrisinde değerlendirilir.

Gümüş Balığı (Atherma Boyeri)

Ekonomik Değeri Olmayan İznik Gölü Balık Türleri

11- Horozbina Kaya Balığı (Parablennius Gattorugine)

Dalgalı sahillerin taşlık, kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek, çoğunlukla çift yaşar. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Yaşam şartlarına göre böcekler, kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Eti lezzetsiz, sert ve kılçıklıdır. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye, istridye kabukları arasına dişiler, 2000-15000 yumurta dökerler. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlaya atlaya yumurtalara bekçilik yaparlar.

Horozbina Kaya Balığı İznik gölündeki balık çeşitleri

12- Horozbina Kaya Balığı (Blennius Fluviatilis)

Marmara, Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok 15 cm, Akdeniz’deki türleri ise 20 cm’ye ulaşabilir. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. Çıplak ve pulsuz derisi, yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.

Horozbina Kaya Balığı iznik gölü balık türleri

İznik Gölü Balık Türleri Nasıl Kurtarılır?

İznik gölü balık çeşitleri yetkili kişilerin müdahalesi ile bizce acil olarak koruma altına alınmalıdır. Suyun tarımsal ilaçlar üzerindeki etkisini kırmak için salma sulama yerine köylüler damla sulamaya geçmelidir. Artezyen ve yüzey suyu kullanımı yaygınlaştırılmalı ve yöre halkı bilinçlendirilmelidir. Tarımsal ilaçların kutularının dahi özel olarak saklanıp imha edilmesi gerekirken, çiftçiler maalesef tanklarını gölde yıkayarak kirliliğin artmasına ön ayak olmaktadırlar. Bununla birlikte İznik Gölü çevresinde gerçekleştirilen yapılanmalar, yerleşim alanlarında oluşan fosseptik birikimlerinin yeraltı suları ile göle sızması, göl suyunu kirleten önemli unsurlardır. Çevredeki yerleşim birimlerinden ve küçük zeytinyağı fabrikalarından göle atıklar karışmaktadır. Bundan kaynaklanan aşırı yosunlaşma ve toplu balık ölümleri dikkat çekiyor. Bölgedeki tarımın bilinçli yapılmasının İznik Gölü’nün geleceği ve İznik gölü balık türleri için önemli olduğunu hepimiz bilmek zorundayız. Bu gerçekle şuanda yüzleşmezsek bizi ve çocuklarımızı yakın gelecekte çok daha acı bir tablo beklemektedir.

İznik Gölü hakkında daha fazla bilgi almak için linke tıklayın.

İznik hakkında bilgi almak için linke tıklayın. İznik gezilecek yerler ile ilgili Gurmex harika bir makale yazmış ona da göz atabilirsiniz.

Özel Araştırma – Her hakkı saklıdır © Orhangazi Şehir ve Firma Rehberi | Bursa Orhangazi | Orhangazi.net

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ